گوش دهید: ACA در دادگاه بازگشت


جولی روونر ، خبرنگار ارشد واشنگتن برای KHN ، در بحث در مجامع KQED در مورد استدلال های دادگاه عالی در روز سه شنبه در پرونده ای مشروط بر قانون اساسی بودن قانون مراقبت مقرون به صرفه شرکت کرد. می توانید مکالمه و سوالات شنوندگان را در اینجا بشنوید.

Kaiser Health News (KHN) سرویس اخبار سیاست های ملی سلامت است. این یک برنامه تحریریه مستقل از بنیاد Henry J. Kaiser است ، که وابسته به Kaiser Permanente نیست.

از محتوای ما استفاده کنید

این داستان می تواند به صورت رایگان منتشر شود (جزئیات)


منبع: jonob-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>