به جهت ساختمان های بتنی که قرار هست تغییر‌و تحول کاربری بدهند یا این که طبقات سازه ای آن قرار می باشد ارتقا پیدا کند؛ باید دقت داشت که بارهای زنده، ضریب با ساختمان و همچنین مرحله عملکرد ساختمان تغییر‌و تحول پیدا می کند. توجه به جایگاه مخازن سوخت و به کار گیری از پوشش های ضد حریق در همین محدوده ها نیز باید مورد توجه قرار گیرد. امروزه در سراسر جهان شیوه های زیادی جهت مقاوم سازی بستر خطوط رویکرد آهن مورد به کار گیری قرار می گیرند، نظیر بده بستان نمودن خاک بستر کلیدی مصالح مرغوب، استفاده از ژئوسنتتیک ها، استفاده از زهکش های سطحی و استعمال از ستون های سیمانی؛ که از همین در میان استفاده از ژئوسنتتیک ها زیاد مورد دقت قرار گرفته است. مقاوم سازی ساختمان های فولادی اهمیت اعتنا به این‌که این ساختمان ها در شکل طراحی مطلوب و اجرای دقیق، اهمیت مقاومت و رخ پذیری مضاعف قابل قبولی می ­باشند، حتمی به لحاظ نمی رسد، اما عدم استعمال از نیروهای اجرایی کارشناس و فرض­ های خطا در ساخت همین سازه منجر پیدایش معایبی می ­شود که نیاز به تقویت ساختمان های فولادی را ایجاد می کند. این سازه ها مهم تنوع در کیفیت و عملکرد می باشند البته همه در ارتفاع روزگار در گیر فرسودگی و تخریب می شوند. چرا که مراد از اصطلاح «مقاومتسازی» بهطور جدا بالا بردن مقاومت در برابر نیروی زمین لرزه نمی باشد بلکه مراد بهبود کارایی اجزاء در برابر نیروی ز‌لزله است. در حالتی که میلگردهای طولی در بالا و پایین ستون قطع شوند، خواص رخ پذیری ستون ارتقاء می یابد و اگر همین میلگردها در بالا و تحت ادامه یابند به مقاومت خمشی، برشی و فشاری ستون افزوده می شود. این عمل باعث پوشش بتن و میلگردها می شود و مقاومت فشاری و برشی سازه را افزایش می دهد. گاهی زمان ها برای ارتقا مقاومت یک سازه در برابر بارهای وارده، بهبود فرسایش های تولید شده در سازه و افزایش مقدار صورت پذیری بنا از مصالح خاصی می توان استعمال کرد. شاتکریت یک جور ترکیب زود طاقت فرسا شونده است که به طور معمول از آن به جهت تثبیت، پایدارسازی و نگهداری از بنا در بتن ریزی­ های فارغ از قالب به کار گیری می شود. از آنجا که زخم دیدگی همین عضو می تواند منجر به فرو ریختن تمام یا این که بخشی از پل شود، لذا این قسمت از بنا اساسی اهمیت ویژه می باشد. مهم آشنایی تدریجی کل نصیب سازه ها اعم از میلگرد و بررسی خلق و پاسخ آن ها در برابر زلزله، دین طومار های ساختمانی بهبود پیدا می کنند. مصالح بکار رفته در تعمیر بنا های بتنی مستحکم دارای استفاده از فناوری شاتکریت دارای خاصیت محافظتی بوده و دارای ویژگی­ هایی همچون انعطاف پذیری، مقاومت پذیری، ضد آب بودن، مقاومت در برابر یخ زدگی و خوردگی می ­باشند. جداسازهای لرزه ای در سطح مبنا ساختمان نصب می شوند تا عمل جزء‌جزء‌کردن حرکتی میان بنا و زمین را انجام دهند. چنانچه از تایپ کردن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید داده ها بیشتری در مورد مقاوم سازی چیست اقتصاد دهم لطفا از برگه ما بخواهید.

ایندکسر