این حساب بانکی هم برای انجام سرمایه های داخلی و هم برای ثبت شرکت در ارمنستان مورد استفاده واقع می شود. الف – شرکت ملی نفت ایران و اعضای کنسرسیوم مشترکاً یک مؤسسه حسابداران خبره را که اعتبار بینالمللی داشته باشد تعیین خواهند کردتا هر سال رقم تعدیلی و بهره قابل پرداخت به وسیله شرکتهای بازرگانی به شرکت ملی نفت بر طبق مقررات بندهای ۳ و ۴ جزء الف ماده ۶ را برای سالگذشته محاسبه کند. شرکت تعاونی زمانی ایجاد می شود که اساسنامه آن توسط اولین مجمع عمومی عادی شرکت تصویب شود و ساختار هیئت مدیره با تعهد رسمی تعیین شود تا اینکه ابتدا اساسنامه را تصویب کند و سپس آن را برای تصویب نهایی به مجمع عمومی عادی ارائه کند. تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم ده درصد از سود ویژهٔ سالانه بین صاحبان سهام الزامی است. در ابتدا متقاضی ثبت شرکت بایستی مکانی جهت انجام فعالیت اقتصادی خویش انتخاب نماید که باید به صورت توافق نامه محضری میان شخص صاحب شرکت و مالک یک ملک خصوصی تنظیم گردد ، به نام آدرس مورد نظر مکانی استیجاری ثبت شرکت انجام پذیرد .

ثبت شرکت طراحی معماری ماده 9- برای اجرای این قانون از طرف وزارت عدلیه نظامنامههای لازمه تنظیم خواهد شد. از مندرجات مواد قانون چگونگی اداره ی مناطق آزاد تجاری – صنعتی ایران این طور استنباط می شود که به منظور تسریع در انجام امور زیربنایی ، عمران و آبادانی ، رشد و توسعه ی اقتصادی ، سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی ، ایجاد اشتغال سالم و مولد ، تنظیم بازار کار و کالا ، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ، تولید و صادرات کالا های صنعتی و تبدیلی و ارائه ی خدمات عمومی به دولت اجازه داده شده که مناطق آزاد تجاری ایران را مطابق اهداف این قانون مشخص و اداره نماید. هر شرکت خارجی قادر به تاسیس شعب در ارمنستان می باشد. بنابراین تاسیس یک شرکت با مسئولیت محدود مستلزم پرداخت 50000 درام ( تقریبا 100 یورو ) می باشد که نیمی از این مبلغ میبایست برای ثبت اولیه پرداخت گردد.

ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
می توان بیش از یک مدیر برای شرکت تعیین کرد. و یا نمایندگان آنها درخواست خواهد نمود که برای تعیین قیمت عادله ملک و الزام مالک و یا مالکین به فروش اراضی واعیانیها اقدام نمایند. با داشتن این گواهی مشخص می شود که فرد مورد نظر تا کنون مرتکب جرمی نشده است و یا در صورت ارتکاب جرم از جانب او مدت محکومیت تعیین شده از جانب دادگاه را گذرانده است. برای ثبت نام شرکت به اداره ثبت دولتی ( رجیستر ) مراجعه و تعداد 5 الی 6 نام مورد نظرارائه ، که پس از کنترل و بررسی نام های موجود ( در صورت نبود نام مشابه در سیستم نامگذاری شرکتی سراسری ارمنستان ) یکی از نام ها انتخاب و ثبت می گردد . سرمایه لازم برای ثبت شرکت پخش دارو چه مقدار است؟ نوع سهام شرکت و همچنین شرایط خرید سهام شرکت در ارمنستان بایستی مشخص ثبت شرکت جعلی گردد. عملکرد شرکت سهامی با مسئولیت محدود همانند سهامی منظم می باشد، این سرمایه های موجودی مابین سهامداران تقسیم می گردند با توجه به اینکه ارزش اسمی هر سهم و مسئولیت هر سهامدار مشخص می گردد. شرکت با مسئولیت محدود در ارمنستان همانند یک مالک منحصر به فرد عمل می کند و همانند یک سازمان رایج تجارت می باشد.

ثبت شرکت در اتریش چه مزایایی دارد؟ حداقل سرمایه برای افتتاح شرکت سهامی 1000برابر حداقل دستمزد ماهیانه می باشد. توصیه می شود که تمام فعالان تجاری برای افتتاح حساب در همین کشور اقدام کرده و شایان ذکر است که داشتن حساب ارزی در ارمنستان کاری بسیار ساده می باشد. توجه داشته باشید برای دریافت کارت بازرگانی حتما ثبت شرکت ضروری نیست و بدون داشتن گواهی ثبت شرکت نیز می توان برای دریافت کارت بازرگانی اقدام نمود. در ثبت شرکت های شریکی مانند تعداد سهامداران برای ثبت شرکت در ارمنستان وثبت شرکت با چند نفر بایستی به دلیل موارد کلاهبرداری دقت بسیاری به عمل آورد. شرکتی است که با اهداف هفت گانه ی مندرج در قانون بخش تعاونی با قید واژه ی تعاونی تشیل می شود و جهت تشکیل آن حدقل 7 نفر با تابغیت ایرانی باید حضور داشته باشد. شرکت تضامنی شرکتی است که امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت محدود تشکیل می شود. افتتاح حساب بانکی برای ثبت شرکت در ارمنستان. لذا سهامدار برای افتتاح این شرکت میبایست ارزش اسمی این سهام را در نظر بگیرد. ثبت شرکت در اتریش چه مزایایی دارد؟ البته استثناهایی در مورد مالیات بر سود سهام برای افرادی که مقیم ارمنستان نیستند وجود دارد.

ایندکسر